Lansarea proiectului JOY


 COMUNICAT DE PRESĂ                 

 Iași, 29 septembrie 2020

 

Lansarea proiectului JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret

Palatul Copiilor Iași împreună cu Asociația DEMETRIUS  anunță lansarea proiectului ,,JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Franța, Estonia, Lituania, Norvegia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 septembrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 200.881 euro.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de epuizare în rândul tinerilor, precum şi în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună metode de prevenţie, precum şi modalităţi de abordare a stresului în rândul tinerilor pe baza cooperarii între parteneri şi a schimburilor de experienţă, metodologii şi bune practici cu scopul de a reduce efectele şi consecinţele acestui fenomen în spaţiul european.

Grupul țintă al proiectului este format din peste 10000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 ani care vor învăţa metode de prevenire şi vor dobândi abilităţi de abordare a acestui fenomen pentru a putea face faţă temerilor şi dilemelor specifice vârstei, presiunii exercitate de colegi şi părinţi, precum şi stresului provocat de sistemul educaţional şi de necesitatea de a trăi într-o societate competitivă. Din grupul ţintă vor mai face parte şi mai mult de 30000 de lucrători de tineret, profesori şi părinţi cărora le vor fi furnizate instrumente eficiente şi atractive pentru a preveni apariţia fenomenui de epuizare în rândul tinerilor.

Proiectul va pregăti  un grup de 24 de lucrători de tineret din cele 5 țări partenere care vor dobândi cunoștințe, abilități și instrumente pentru a oferi mesaje clare despre pericolul apariţiei stresului la vârste fragede şi despre beneficiile prevenţiei şi metodelor de abordare a epuizării în rândul tinerilor.

Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global printr-o  analiză a conceptului de burnout în rândul tinerilor pe baza unor studii de caz complexe și prin colectarea de bune practici între țările partenere, o curriculă de prevenire a epuizării în rândul tinerilor, ghiduri de învăţare şi planificare a carierei pentru un management mai bun al stilului de viaţă, ghiduri pentru workshop-uri folosind diferite metode precum terapia prin artă, lucrul manual, tehnici de relaxare, drama, activităţi în aer liber, metode non-formale pentru redescoperirea bucuriei de a trăi în compania celorlalţi, precum și un pachet de training pentru prevenirea epuizării în rândul tinerilor, pachet testat la nivel internațional și local pe 180 tineri.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea apariţiei fenomenului de epuizare în rândul grupurilor țintă, al beneficiarilor, al adulților, al autorităților publice și a altor părți interesate.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.palatulcopiiloriasi.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail proiecte.palat@gmail.com.

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.