Concurs de proiecte civice: “Implicare = responsabilizare!”, Ediţia I


Palatul Copiilor Iaşi  organizează în perioada 17-24 iunie 2016, prima ediţie a concursului deproiecte civice: “Implicare = responsabilizare!”, cuprins în Calendarul activităţilor educative, judeţene din anul 2016.

Proiectul “Implicare=Responsabilizare” este un exerciţiu de cetăţenie activă, care vizează asumarea de către elevi a oportunităţilor de a deveni activi şi implicaţi în abordarea problemelor comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale.

 

Campaniile de conştientizare a drepturilor şi îndatoririlor fiecărui cetăţean sunt foarte importante, motiv pentru care programele pentru tineri, acţiunile de voluntariat în folosul comunităţii prind tot mai mult contur în peisajul educaţiei formale şi nonformale româneşti. Cu toate acestea, politicile educaţionale şi curricula şcolară conţin încă orientări firave spre dezvoltarea comportamentului şi responsabilităţilor civice.

La cererea UNESCO, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a realizat o serie de cercetări pe tema sistemului de educaţie din România şi una din concluziile generale se referă la lipsa abilităţilor şi competenţelor de bază necesare adaptării la noile provocări ale societăţii civile (exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, responsabilitate, negocieri colective, gîndire critică, dialog social, solidaritate şi toleranţă).

Acestea sunt motivele pentru care propunem două categorii de activităţi cu valenţe formative certe:

  1. 1.      Secțiuni în concurs adresate elevilor: (tematica acestor subsecțiuni fiind drepturile omului )

a.    Proiecte civice

            b.   Concurs de  fotografie  în format  A4

            c.   Concurs de  creație plastică (tehnica de lucru este la alegere)

  1. 2.       Acțivități destinate elevilor, cadrelor didactice și părinților:

Activitatea  finală de voluntariat “Gândeşte ECO, fii ECO!”  (se vor acorda certificate de voluntariat participanților)

Locul de desfăşurare: Palatul Copiilor Iaşi, Sector Săulescu

Perioadă: 15. -17.  04-20.06.2016

Proiectul se adresează tuturor elevilor din palate şi cluburi ale copiilor, şcoli şi licee, precum şi cadrelor didactice coordonatoare.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să  consultaţi regulamentul concursului, sau să ne scrieţi pe adresele tatianatudori@yahoo.com,chimista4friends@yahoo.com; detalii la telefoanele: 0766.489.805 (Tatiana Tudori), 0786.231.945 (prof. Gabriela Andrei)

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Director,                                                                              

            Prof. dr. Claudia Ciobanu                  

                                               Coordonator proiect,                                                                      Prof.  dr. Tatiana Tudori

                                                 Prof. dr. Gabriela Andrei

 

 

Palatul  Copiilor Iaşi

Bd. Carol I nr. 2

Iasi, jud.Iasi, cod 700506

Tel/Fax: +40 232 410.802

+40 232 267.750

Email:  pciasi@gmail.com

 

 

       

 

 

Aprobat,                                                                                       Avizat,

Inspector Şcolar General I.S.J. Iaşi,                                          Inspector activităţi eductive,

Prof. Dr. Camelia Gavrilă                                                           Prof. Alla Apopei

 

 

Regulament privind desfăşurarea competiției de proiecte civice

Implicare = Responsabilizare

 

 

CAPITOLUL 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A COMPETIȚIEI

Art. 1. Competiția Implicare=Responsabilizare se desfășoară în luna iunie 2016.

Art. 2. Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor în concurs: 15 iunie 2016

Art. 3. Calendarul competiției este următorul:

– înscrierea în concurs, prin completarea fişei de înscriere: 1-15  iunie 2016

– trimiterea online a   proiectelor: termen limită 15 iunie 2016 pe adresa tatianatudori@yahoo.com

 

– jurizarea proiectelor: 16 iunie 2016

– anunţarea rezultatelor: 17 iunie 2016

 

  1. 3.      Secțiuni în concurs adresate elevilor, cu  tematica drepturile omului:

a.    Proiecte civice, tematica este legată de  problema identificată în comunitatea școlară, locală, etc., sub imboldul dat de titlul proiectului:Implicare=Responsabilizare

            b.   Concurs de  fotografie  în format A4

            c.   Concurs de  creație plastică (tehnica de lucru este la alegere)

  1. 4.       Acțivități destinate elevilor, cadrelor didactice și părinților:

Activitatea  finală de voluntariat “Gândeşte ECO, fii ECO!”

Locul de desfăşurare: Palatul Copiilor Iaşi, Sector Săulescu

Perioadă: 15. 17. 04-20.06.2016

Responsabili: prof. Gabriela Andrei, tel. 0786.231.945, prof. Tatiana Tudori, 0766.489.805

 

CAPITOLUL 2. PARTICIPANȚII LA COMPETIȚIE

Art. 1. La competiția de proiecte civice se pot înscrie și participa elevi din cadrul şcolilor  din municipiul și județul Iași, precum şi  din Palatul Copiilor și structurile acestuia.

Art. 2. Competiția este dedicată elevelor/elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi creativitate civică ce demonstrează interes pentru crearea unor soluții și aplicaţii civice pentru comunitatea lor.

Art. 3. Participarea la competiție se va face pe echipe. O echipă poate fi formată din 4 eleve/elevi, din aceeași clasă sau din clase diferite, coordonată de un profesor.

 

CAPITOLUL 3. DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI

Art. 1. Participanţii la competiție vor pregăti şi trimite un singur proiect.

Art. 2. Proiectul înscris în competiție trebuie să aibă un conţinut practic-aplicativ, să vizeze o problemă a comunității (școală, cartier, localitate ș.a.), să fie aplicabil și să respecte prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Proiectele vor fi transmise numai în format electronic la  adresa: tatianatudori@yahoo.com

Lucrările de la secțiunile 1.(b), (c), se vor trimite până la data de 15 iunie 2016 la secretariatul instituției, la adresa: Palatul Copiilor Iași, bld. Carol I, nr. 2, cod poștal 700505, jud. Iași.

!!! Se va menționa:  Pentru concursul județean  Implicare = Responsabilizare, în atenția  cadrelor didactice organizatoare, Tatiana Tudori și Gabriela Andrei.

 

CAPITOLUL 4. EVALUAREA PROIECTELOR

Art. 1. Evaluarea proiectelor depuse în cadrul competiției Implicare=Responsabilizare se va realiza de un juriu format din cadre didactice implicate în proiect şi din elevi care nu participă la competiție.

 

Art. 2. Procesul de evaluare a proiectelor depuse constă în aplicarea următoarelor criterii:

 

Nr.crt

Criteriul

Valoare (punctaj)

C1 Lucrarea propusă respectă prezentul Regulament

Eliminatoriu

C2 Coerenţa proiectului

15 puncte

C3 Prezentarea explicită a temei şi a problemei semnalate

15 puncte

C4 Utilizarea resurselor în cadrul situaţiilor civice specifice temei

10 puncte

C5 Prezentarea detaliată a sugestiilor de rezolvare: aplicare, noutate, originalitate, dificultatea aplicării, implicare civică

20 puncte

C6 Metode, procedee şi strategii de soluționare

20 puncte

C7 Eficiență civică, implicare comunitară

20 puncte

 

Structura indicată a proiectelor este următoarea:

–         Tema proiectului

–         Obiective urmărite

–         Problema semnalată (cu detalii referitoare la consecințele ei)

–         Descrierea soluției propuse (valoarea ei în rezolvarea problemei)

–         Strategii de aplicare

–         Resurse necesare – materiale, de timp, umane

–         Anexe (imagini, extrase din presă, date statistice etc.)

 

Mapa  participaților de la activitățile proiectului (diplomele elevilor din competiție, certificatul de voluntar  și adeverința de participare  a cadrului didactic) se va ridica de la  căsuța Inspectoratul Școlar Județean Iași, începând cu data de 30 august 2016.

 

Director,                                                                                            Coordonatori,

Prof. dr. Claudia Ciobanu                                                                  Tatiana Tudori

Gabriela Andrei

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.