Despre noi


Activitatea Palatului Copiilor Iaşi implică un demers instructiv-educativ specific, prin care se aprofundează cunoştinţe din domenii diverse, facilitând formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor. Spaţiu generos al educaţiei şi formării, instituţia noastră permite valorificarea timpului liber al copiilor, prin implicarea lor în proiecte educative care stimulează creativitatea, spiritul de echipă, interesul pentru cunoaştere şi deschiderea spre comunicare.

Instituţie cu un remarcabil palmares, Palatul Copiilor Iaşi se bucură de un prestigiu care impune proiectarea unui traseu managerial cu obiective de înaltă exigenţă, în spiritul deschiderii spre o educaţie eficientă, în acord cu priorităţile naţionale şi europene.

Palatul Copiilor este o instituţie de învăţământ care organizează activităţi de educaţie nonformală, specifice timpului liber urmărind aprofundarea şi completarea cunoştinţelor  însuşite în învăţământul formal, dezvoltarea aptitudinilor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor, prin activităţi specifice de cerc, atelier sau laborator.

Activităţile se pot organiza în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu ONG-uri şi cu diferite instituţii deconcentrate.

Palatul Copiilor Iaşi coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea a zece unităţi de învăţământ nonformal (structuri şi filiale): Paşcani, Tg. Frumos, Hîrlău, Podu Iloaiei, Belceşti, Răducăneni, Ţibăneşti, Hălăuceşti, Ruginoasa, Vlădeni.

Cursuri la Palatul Copiilor Iasi

Palatul Copiilor susține activitatea a circa 100 de cercuri împărțite pe șase domenii:

  • arte vizuale;
  • artistic;
  • cultural civic;
  • tehnic-științific;
  • tehnic-aplicativ;
  • sportiv-turistic.

Înființat în anul 1953, sub denumirea de Casa Pionierilor, având inițial un număr de șapte cercuri, Palatul Copiilor a cunoscut o dinamică puternică în ceea ce privește numărul de cercuri, dar mai ales diversitatea lor. Construcția a fost realizată în anul 1840 de către logofătul Dumitrache Cantacuzino Pașcanu, acesta locuind aici, împreună cu soția sa, Profira. Clădirea a fost gândită ca un palat cu saloane și o grădină în partea dinspre bulevardul de promenadă.

În timpul primului război mondial, aceasta a fost reședința Comandamentului de război pentru această regiune a țării dar a fost locuită și de regina Maria și fiicele sale în perioada 1916-1918, perioadă în care Iașul a constituit ,,capitala României”, regele Ferdinand și Guvernul României retrăgându-se în acest oraș.

În timpul celui de-al doilea război mondial, în perioada martie-noiembrie 1944, fosta casă a Cantacuzinilor ajunge lagăr de prizonieri. În anul 1953, clădirea este preluată de Ministerul Învățământului și atribuită Direcției de Învățământ, pentru a deveni Casa Pionierilor. În anul 1990, i se atribuie denumirea de Casa Elevilor și Adolescenților ca apoi, în anul 1993, prin Decizia nr.5094 a Ministerului Învățământului, să devină Palatul Copiilor și Elevilor, iar în anul 1998, prin Regulamentul de organizare și funcționare a acestei instituții, elaborat de Ministerul Educației Naționale, să poarte numele de Palatul Copiilor.

Clădirea din bulevardul Carol I a fost închisă pentru modernizare și consolidare, în perioada 1996-2007, cursurile desfășurându-se în diferite alte spaţii.

White Label Login

Customize your login for users with our built in Custom Login Maker. This Custom Login Maker will give you the ability to provide the best perception of your school, university, or campus. This is great for educational institutions that really want to give the best experience possible to their users.

New Faculty User/Role

Polytechnic comes fully integrated with a new “Faculty” role specifically built for educational institutions. This new Faculty role provides users with the ability to add, edit, and update their profile page, courses and course information. This role is similar to the “Author” role native to WordPress, with added tools and abilities to provide your users with a simple and excellent experience.

Faculty Panel & Permissions

Notice the simplicity of the dedicated panel for Faculty users. We tried to make this as easy as updating your Facebook status. This dashboard only includes the necessary information for this user role (ie. courses & profile). Under Courses, users will only see the courses that they’ve created and/or currently assigned to them. They can open any one of these to begin updating/editing the course information and course content (ie. homework, study guides, etc.) to meet their teaching style.

Extended Profile Fields

This theme extends the basic profile fields provided by WordPress including: a custom profile photo uploader and faculty specific fields (such as department, title, specialty, and additional contact information). All of these fields are then used on the Advanced User Page & Course Sidebars.

Advanced User Page & Course Sidebars

We’ve extended the basic profile fields and custom built user profile pages to have more relevant and usable content. User pages now include information that students can actually use, such as office hours, contact info, and a list of their courses. And for each Course, the faculty member assigned will display in the sidebar with their image, name, department, contact, and a link to more of their courses. This is hugely helpful to limit confusion for student who are taking courses that have several sections with different teachers.

Courses

Adding a new course is easy! Just navigate to Courses > Add New to add a new course. Each course has three distinct option sections to note. The Course Details section, which is used to distinguish the course from others. This sections is used for  information including: Course Description, ID,  Number, Name, Time, Days, Location, Prerequisites, etc.

Next, the Homework (Visual Composer) section allows for faculty to provide more dynamic content such as lecture notes, study guides, required reading, etc.

Finally, the Polytechnic Course Categories section is where categories can be managed for this course. See Course Catalog section for more details on how this is used.

Course Cataloging

This is where the power of the Polytechnic Courses plugin really comes to life and creating a catalog is really simple. Just navigate to any page (or create a new one) and assign the Course Catalog page template. A new drop-down list of options will be provided for you including, filtering courses by Course Category and selecting a number of courses per page. The theme will do the rest. This catalog will be provided after any relevant content included in the Page Editor (Frontend or Backend).

Polytechnic Course Categories have been separated from “standard” categories used for posts to keep things neat and organized, so there won’t be any confusion. For example, you could use a Course Category titled “Mathematics Department” for all math related courses > Then use this Course Category to isolate and display only courses from this Course Category.

Adding Homework, Study Guides, and More!

We specifically built Polytechnic with this in mind. Faculty can add and edit any information that they find relevant for each class. So an English teacher can add the required reading for the week, a Mathematics teacher can add a study guide for the midterm, and a Biology professor can update the lab notes if something unexpected happened during an experiment. The idea is to give teachers an easy way to communicate with their students, regarding there specific class, online. To make this even easier, we’ve included a premium drag and drop page builder with front end editing abilities!

Fully Integrated With Visual Composer ($28).

The most powerful drag and drop page builder we’ve ever encountered is also the easiest use. And to make life (and adding content) even easier, we’ve included Visual Composer – the most popular award winning drag and drop page builder with with frontend and backend editors! This premium plugin is usually $28 USD, but comes free with your purchase of Polytechnic. You’re welcome.

Visual Shortcodes

Don’t worry if you don’t know how to code. Having Visual Composer included means that you can quickly edit layouts and add modules to Courses, Pages, and Posts without sorting through a long list of shortcodes and approved syntax. This also includes some helpful pre-built templates and placeholder content if your in a rush or don’t know where to start. And if you need it, you can transfer content from one page to another by saving it as a new template.

Any Standard Shortcodes?

Yep! We’re including Shortcodes Ultimate for those of you who want to push your content even further. Why? Because, as awesome as Visual Composer is, we’ve found that some users like to have options. Also, there are some instances where using Shortcodes Ultimate can easily extend even a Visual Composer module (ie. Text Module, Hover Image, etc.). For example, if you have a module open that provides the standard content editor and want some text to open/trigger a lightbox without coding additional markup, Shortcodes Ultimate provides an easy to use shortcode adder. Pretty cool for those who like complete control.

Change Everything! Theme Skinning with Live-Preview

Eliminate the guesswork from customizing the theme. Built on the WP Theme Customizer API with some special tricks blended in, you can change just about every typographic or color across the entire theme… there’s no need to reload the page on the front-end though – the Theme Customizer will show you an instant preview of what your changes look like right there on the same screen.

The Next Generation of Responsive

Getting just the right blend of fluid, fixed, and intelligently collapsing layouts that don’t break didn’t just happen overnight. We’ve been one of the first crews to built responsive WP themes and we really get excited about making the mobile and tablet experience awesome for everyone!

Slide_Devices_02

Create Your Own Unique Styles & Layouts!

Our theme customizer allows you to create a wide variety of different types of sites… Perfect for businesses, hospitals, charities, pubs, sushi, fine dining, bar & grills, bakery, cupcakes, wine, doctor’s offices, lawyers, food blogs, design studios, print shops, seafood, coffee shops, mexican, steakhouse, pizza, italian, white table cloth, local, open table businesses, yelp businesses, and lots more!


The Rest of the Features

Rather than waste your time talking about the rest, let’s just get down to brass tacks. Here’s what comes with the theme:

Custom Sticky Header

We’ve built a sticky header right into the theme and gave it it’s own options panel. Setup is easy and will extend the usability of your site for your users. Add your own custom logo, menu, and customize away with our theme options.

Visual Composer

Create your own custom layouts using over 30 different content modules ranging from image-sliders to text blocks to videos and maps. Visual Composer is the most popular visual editor available to WordPress and it’s bundled in the theme. Updates are be included for free with each theme-version update.

Live Search

Try typing in the searchbar (in the sidebar or on the “tophat”). The Live Search feature allows users to instantly skim your site for relevant material without every loading another page.

Revolution Slider

The premiere slider plugin for WordPress – completely overhauled with a brand new, vastly improved user interface that blows the older versions of this plugin out of the water. The new Revolution Slider is, quite simply, the best slider we’ve ever had the priveledge of using. Updates are be included for free with each theme-version update.

HTML5 Fueled SEO

We re-wrote our entire theme-base from scratch to include the latest, most relevant HTML elements and tags to allow for the best possible search engine results.

MultiLanguage

The entire theme has been fully internationalized and prepped for your language translation. Just follow the usual translation process and the theme will do the rest.

A Streamlined Workflow

This might be the first theme you encounter that actually advertises LESS features. We’ve pulled out every redundant, confusing, or buggy feature from our old theme framework and boiled down this theme to the least amount of complexity possible. Think of it as a Zen Garden in theme format.

1,000’s of Fonts

Use the integrated Google Fonts library to see instant Live-Previews of how your site looks with any font you want before you hit “Publish”. If Google Fonts aren’t enough, we integrate seamlessly with Typekit, Fonts.com, and other popular services.

Custom CSS & Script Injection

Got something custom that you want to drop in? Simple. Just drop them into our theme control panel and the theme will do the rest of the work for you.

Built with Ordinary People in Mind

Our goal is to deliver a theme that anyone can use & customize, without any need for 24/7 customer support or long-winded documentation manuals. You can import our theme demo content if you want a head start, but the theme has truly been designed to be answer any of your questions as you use it, so don’t fret if you don’t know how to code.

Built with Developers in Mind, too!

Our code is clean, organized, and well commented. Everything has it’s rightful place in this theme, and making advanced customizations to templates, stylesheets, and functions has never been easier.

Beyond Responsive

We were one of the first theme crews to dabble in ‘responsive design’ way back in the day… so we know a thing or two about how to do this properly. Fluid grids are used at larger breakpoints, and fixed widths are used on smaller devices to ensure ideal spacing. The type size shifts on smaller devices to be larger and easier to read, and images and other media are sandboxed to prevent anything from breaking the layout.

REM Typography & Layouts

The problem with Pixels are, they absolutely do-not-scale in Internet Explorer. Furthermore, with the onset of Responsive Web Design, having fonts that scale (in relation to the screen width) has become paramount. Percentages (%) and EM’s are better, but they’re tricky and compound. Still not an answer. A real solution? Use the REM. (Source – Greg Rickaby)

JetPack Infinite Scroll Ready

A pretty handy plugin if you plan on using our integrated blog template (or just using this theme as a standard WP blog, which we encourage!!!). Posts load as you scroll down the page. Fully customizable to perform as you need it to.

JetPack Comments, Carousel, and Extra Widgets

Nearly all of JetPack works well with this theme (the Tiled Galleries are the only exception since those aren’t responsive) – if you want to start using the next level of WordPress functionality, you’ll get it here.

WooCommerce Ready

Yep. WooCommerce is enabled on this theme, which means you can use it to sell stuff like shirts, gift cards, or anything else you can dream up. This theme isn’t focused on custom shop design, but WooCommerce does a TON of amazing stuff out of the box and this theme will work seamlessly with it.