Selectie curs C1 – Franța – Proiect Erasmus +, JOY


Anunț  selectie  participanți la activitățile internaționale de  învățare și formare profesională din cadrul proiectului  Strategic Partnership for youth, Project Nr: 2020-1-RO01-KA205-078667

«Innovative, Recreational, Stress Relief Youth Empowerment Strategies »

(”Strategii inovatoare, recreative  și antistres  pentru tineret” – Joy)

 

 

Palatul Copiilor Iași derulează proiectul Erasmus + ”Innovative, Recreational, Stress Relief Youth Empowerment Strategies”  (”Strategii inovatoare, recreative  și antistres  pentru tineret” – Joy, inițiat ca răspuns la creșterea alarmantă a cazurilor de stres în rândul  elevilor și tinerilor din România și în   țările partenere. Proiectul a debutat în luna septembrie 2021 și se va   desfășura până la data de 31 august 2022.

Obiectivul general al proiectului JOY constă în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de epuizare în rândul tinerilor, precum şi în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună metode de prevenţie, precum şi modalităţi de abordare a stresului în rândul tinerilor pe baza cooperarii între parteneri şi a schimburilor de experienţă, metodologii şi bune practici cu scopul de a reduce efectele şi consecinţele acestui fenomen în spaţiul european.

 In această perioada am demarat cea de-a doua etapă a proiectului,  după realizarea celor  trei produse intelectuale   care au  avut drept scop identificarea factorilor de stres în rândul tinerilor și  dezvoltarea  unor abilități de  reducere a  efectelor  burnout-ului.

   La finalul acestui an  urmează să aibă loc în Franța, la Nisa, o activitate de formare și învățare profesională, destinată  formatorilor, un curs intitulat „Youth Burnout Prevention and Coping Skills”. Cealaltă activitate de formare, intitulată ”Youth  burnout  awareness and therapy workshop”   se va desfășura în Estonia la Talin,  în prima jumătate a  anului 2022 și va fi adresată elevilor  și adolescenților cu varsta peste 14 ani- pana la 18 ani, din instituție.

Palatul Copiilor Iași, coordonator al proiectului Joy,   va realiza  pentru buna implementare a proiectului,  un proces de selecție   a participanților la aceste activități.

Pentru cursul internațional  destinat formării formatorilor,  care va dura 5 zile si se va desfășura în Franța la Nisa, vom selecta 4 persoane din  rândul cadrelor didactice din instituție, titulare care, de la debutul  și pe parcursul derulării proiectului până la acest moment au   contribuit la implementarea activităților proiectului, au calitate de formator sau interes deosebit pentru   tema proiectului, dovedită prin activități și preocupări concrete în proiect și în afara acestuia.

Pentru activitatea  de formare din Estonia se vor selecta 4 elevi din  rândul celor implicați activ   până la data selecției, în toate activitățile proiectului care au presupus  prezența  elevilor.

! Important: Ambele activități  vor fi susținute în limba engleză.

Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura la secretariatul instituției  până la data de 10 noiembrie 2021 pentru prima  activitate de formare, iar pentru a doua activitate de formare din Estonia, până la finalul lunii februarie 2022.

Criterii de selecție  ale  candidaturilor:

– să fie profesor titular la Palatul Copiilor Iași;

– să dovedească o bună cunoaștere a limbii engleze;

-să fie formator/să fi fost implicat/ă în activitățile proiectului la realizarea produselor intelectuale  elaborate până la această dată/ să manifeste o preocupare reală față de tema proiectului dove dită prin diferite preocupări, activități, cercetare etc.

! Persoanele  care  vor fi selectate  conform celor precizate mai sus, vor trebui să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS CoV-2 la momentul  realizării mobilității.

 

 

Dosarul de candidatură  va fi trimis la secretariatul unității, pentru primul curs din Franța, până pe data de 10 noiembrie 2021, ora 14.

Accestea vor fi evaluate de o comisie formată din cadre din instituției.  Se va avea in vedere  si includerea a doi participanti de rezervă.

Lista candidaților declarați admiși pentru a participa la  cursul din Franța, va fi afișată pe site-ul instituției în  aceeași zi.

 

Afișat astăzi,

5 noiembrie 2021

 

 

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.