Anunț selecție elevi participanți C2 Estonia


Anunț selecție elevi  participanți la activitățile internaționale de  învățare și formare din cadrul Cursului  internațional C2

”Youth burnout awareness  and therapy workshops”

ESTONIA, Tallinn, 28 martie-3 aprilie

din cadrul proiectului

”Innovative, Recreational, Stress Relief Youth Empowerment Strategies ”

(”Strategii inovatoare, recreative  și antistres  pentru tineret” – Joy,

Project Nr: 2020-1-RO01-KA205-078667

Proiect Erasmus + din categoria  Parteneriate Strategice pentru Tineret

Condiții de selecție în vederea participării  elevilor  la cursul internațional   sunt:

  1. Cerință obligatorie de respectare a siguranței epidemiologice:

Elevii participanți  la selecție vor trebui să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS CoV-2;

  1. Cerințe legate de participarea la cursul internațional:
  • Să fie elevi ai Palatului Copiilor Iași de cel puțin 3 ani.
  • Să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.
  • Să aibă cunoștințe foarte bune de limbă engleză.
  • Să prezinte dovezi că s-au implicat în activitățile derulate de instituția noastră în ultimii trei  ani (adeverințe de voluntariat sau de la alte activități, inclusiv de la proiectele  Erasmus +).
  • Implicare activă până la data selecției, în activitățile care au presupus prezență fizică și în proiectul Erasmus +, JOY.
  • Elevii selectați , în urma parcurgerii activităților de formare din cadrul acestui curs, vor avea  în atenție  necesitatea stipulate în proiect de participare  la activități de diseminare a bunelor practici și abilități dezvoltate, pe perioada continuării implementării proiectului și, după finalizarea acestuia, atunci când vor fi convocați de coordonatorii Proiectului  Erasmus + , JOY.

Pentru activitatea  de formare din Estonia se vor selecta  patru elevi, alături de încă doi  elevi, ultimii cu

titlu de rezervă), din  rândul celor implicați activ, în activitățile educative extracerc ale instituției și ale

proiectului, care au presupus prezență fizică și/sau online.

-Activitățile cursului vor fi susținute în limba engleză.

– Elevii interesați sunt invitați să își depună candidatura la secretariatul instituției până la data de 30 ianuarie 2022, ora 14:00, cu dovezile solicitate la condiții de selecție, alături de o scrisoare de motivație și o recomandare din partea profesorului coordonator al cercului la care activează, sau a  directorului/directorului adjunct al instituției.

Candidaturile vor fi evaluate de o comisie formată din cadre  didactice din instituției, membre ale echipei de proiect JOY.

ATENȚIE!!! Se va avea în vedere  și includerea pe lista celor selectați, a doi participanți de rezervă.

Lista candidaților declarați admiși pentru a participa la  cursul din ESTONIA va fi afișată pe site-ul instituției în  data de 31 ianuarie 2022, ora 10.00.

 

Data   19.01.2022

Secretariatul proiectului Erasmus+ JOY

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.