Despre noi


Activitatea Palatului Copiilor Iaşi implică un demers instructiv-educativ specific, prin care se aprofundează cunoştinţe din domenii diverse, facilitând formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor. Spaţiu generos al educaţiei şi formării, instituţia noastră permite valorificarea timpului liber al copiilor, prin implicarea lor în proiecte educative care stimulează creativitatea, spiritul de echipă, interesul pentru cunoaştere şi deschiderea spre comunicare.

Instituţie cu un remarcabil palmares, Palatul Copiilor Iaşi se bucură de un prestigiu care impune proiectarea unui traseu managerial cu obiective de înaltă exigenţă, în spiritul deschiderii spre o educaţie eficientă, în acord cu priorităţile naţionale şi europene.

Palatul Copiilor este o instituţie de învăţământ care organizează activităţi de educaţie nonformală, specifice timpului liber urmărind aprofundarea şi completarea cunoştinţelor  însuşite în învăţământul formal, dezvoltarea aptitudinilor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor, prin activităţi specifice de cerc, atelier sau laborator.

Activităţile se pot organiza în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu ONG-uri şi cu diferite instituţii deconcentrate.

Palatul Copiilor Iaşi coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea a șase unităţi de învăţământ nonformal (structuri):  Tg. Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, Belceşti, Răducăneni, Ţibăneşti.

Cursuri la Palatul Copiilor Iasi

Palatul Copiilor susține activitatea a circa 100 de cercuri împărțite pe cinci domenii:

  • arte vizuale;
  • artistic;
  • cultural civic;
  • tehnic-științific;
  • sportiv-turistic.

Înființat în anul 1953, sub denumirea de Casa Pionierilor, având inițial un număr de șapte cercuri, Palatul Copiilor a cunoscut o dinamică puternică în ceea ce privește numărul de cercuri, dar mai ales diversitatea lor. Construcția a fost realizată în anul 1840 de către logofătul Dumitrache Cantacuzino Pașcanu, acesta locuind aici, împreună cu soția sa, Profira. Clădirea a fost gândită ca un palat cu saloane și o grădină în partea dinspre bulevardul de promenadă.

În timpul primului război mondial, aceasta a fost reședința Comandamentului de război pentru această regiune a țării dar a fost locuită și de regina Maria și fiicele sale în perioada 1916-1918, perioadă în care Iașul a constituit ,,capitala României”, regele Ferdinand și Guvernul României retrăgându-se în acest oraș.

În timpul celui de-al doilea război mondial, în perioada martie-noiembrie 1944, fosta casă a Cantacuzinilor ajunge lagăr de prizonieri. În anul 1953, clădirea este preluată de Ministerul Învățământului și atribuită Direcției de Învățământ, pentru a deveni Casa Pionierilor. În anul 1990, i se atribuie denumirea de Casa Elevilor și Adolescenților ca apoi, în anul 1993, prin Decizia nr.5094 a Ministerului Învățământului, să devină Palatul Copiilor și Elevilor, iar în anul 1998, prin Regulamentul de organizare și funcționare a acestei instituții, elaborat de Ministerul Educației Naționale, să poarte numele de Palatul Copiilor.

Clădirea din bulevardul Carol I a fost închisă pentru modernizare și consolidare, în perioada 1996-2007, cursurile desfășurându-se în diferite alte spaţii.