Anunț selecție elevi participanți C2 Estonia


Anunț selecție elevi  participanți la activitățile internaționale de  învățare și formare din cadrul Cursului  internațional C2

”Youth burnout awareness  and therapy workshops”

ESTONIA, Tallinn, 28 martie-3 aprilie

din cadrul proiectului

”Innovative, Recreational, Stress Relief Youth Empowerment Strategies ”

(”Strategii inovatoare, recreative  și antistres  pentru tineret” – Joy,

Project Nr: 2020-1-RO01-KA205-078667

Proiect Erasmus + din categoria  Parteneriate Strategice pentru Tineret

Condiții de selecție în vederea participării  elevilor  la cursul internațional   sunt:

Read more…